Image Alt

Veldkrekel

Gryllus campestris

Veldkrekel

De veldkrekel (Gryllus campestris) is een insect uit de familie van de krekels (Gryllidae). Het is een soort die voorkomt in centraal- en zuidelijk Europa, noordelijk Afrika en westelijk Azië. In Nederland is de veldkrekel te vinden in gebieden zoals Het Gooi, de Veluwe, Noord-Brabant en Zuid-Limburg, en in Vlaanderen is hij voornamelijk opgemerkt in de provincie Limburg en de Antwerpse Kempen.

Kenmerken van de veldkrekel

Habitat en leefgebieden - De veldkrekel is warmteminnend en bodembewonend, wat betekent dat ze een voorkeur hebben voor warme omgevingen en voornamelijk op en in de bodem leven. Ze graven verticale gangen onder graspollen of plantenwortels om zich te beschermen. De veldkrekel is actief van begin mei tot uiterlijk eind juli.

Uiterlijk - De veldkrekel heeft een zwart, rond lichaam en een gedrongen bouw. Mannetjes worden 18 tot 26 mm lang, vrouwtjes worden 19 tot 27 mm. De mannetjes zijn te onderscheiden van de vrouwtjes door hun lichtere vleugelbasis en het ontbreken van een legbuis, die bij de vrouwtjes duidelijk zichtbaar is voor het afzetten van eitjes in de bodem.

Voedsel - Hun voedsel bestaat uit plantendelen zoals wortels van grassen, maar ze eten ook kleine dieren.

Bijzonderheden

Sjirpen - Het gesjirp van de veldkrekel, dat vooral door de mannetjes wordt geproduceerd, is een bekend geluid op warme zomeravonden. Ze maken dit geluid door met de tandjes op hun rechtervoorvleugel over een richel op de linkervoorvleugel te raspen. Het aantal sjirpen per minuut neemt toe met de temperatuur.

Rode lijst - Helaas staat de veldkrekel in Nederland op de Rode Lijst, wat betekent dat de soort bedreigd is en bescherming nodig heeft.

Leven - Veldkrekels leven ongeveer één jaar. Ze brengen het grootste deel van hun leven door als nimf onder de grond en worden volwassen in de lente. De volwassen veldkrekels zijn doorgaans te zien en te horen van begin mei tot uiterlijk eind juli. Na de voortplanting sterven de volwassen dieren, waarna de cyclus opnieuw begint met de eitjes die uitkomen tot nimfen.

doezoo-etiket-logo

Hieronder een aantal foto’s die zijn gemaakt door bezoekers van DoeZoo.

Copyright DoeZoo – All rights reserved.