Stichting ALAE

DoeZoo wordt beheerd door een stichting. Deze stichting heet ALAE. ALAE betekent vleugels in het Latijn en dit is bewust gekozen omdat de stichting meer wil dan het beheren van een attractiepark.

Doelstelling van DoeZoo is het realiseren van een park waarin beleving van de natuur met alle zintuigen centraal staat, educatief én recreatief. Zodat ook mensen met een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijke handicap de schoonheid en rijkdom van de natuur kunnen beleven.

Het bestuur

Het bestuur van DoeZoo (Stichting ALAE) houdt toezicht op het beleid van DoeZoo en de uitvoering hiervan. Het bestuur treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor het management van DoeZoo en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen. Het bestuur fungeert als werkgever voor het management.

 

DoeZoo draait voornamelijk op subsidies en giften. DoeZoo zoekt daarom vrienden die ons een warm hart toedragen. Wordt ook vriend van DoeZoo.

Hoe word je vriend / donateur?

Word een vaste vriend van DoeZoo en maak een bijdrage over op rekeningnummer NL75RABO031.82.85.193 ten name van Stichting Alae te Leens. Vermeld daarbij tevens je adres.

Met jouw geschonken geld wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Met deze gelden worden de dieren en het park verzorgd. Natuurlijk kan je zelf ervaren wat wij met de bijdragen van onze vrienden hebben kunnen realiseren!

Natuurlijk hebben wij een Anbi status

Content Bottom Hand Sprinkhaan